İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk Semineri

İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk Semineri

Oturum Başkanı:
Hakim Halil AKDEMİR
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi Başkanı

Konuşmacılar:
Hakim Hakan ÖZTATAR
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı

Prof. Dr. Talat CANBOLAT
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Tarih: 24 Kasım 2017, Cuma
Saat: 09:30
Yer: Kiptaş Konferans Salonu (Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No: 17/1 Zeytinburnu - İstanbul)

Lütfen katılım durumunuzu bildiriniz.
Bilgi ve kayıt için 0212 292 01 01 - miksen@miksen.org.tr