Miksen Genel Kurul Duyurusu

MİKSEN, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının XI. Olağan Genel Kurulu; aşağıdaki gündemle, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat 13.30 da İstanbul’da KİPTAŞ Genel Müdürlüğü, konferans salonunda (Seyitnizam Mah. Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. No:17/1 Zeytinburnu) toplanacaktır, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi de aynı gün ve aynı yerde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 23 Aralık 2017 Cumartesi günü birinci toplantının yapılacağı yerde ve aynı saatte yapılacaktır;

GÜNDEM

  1. Yoklama, Başkanlık Divanı’nın seçimi
  2. İstiklal Marşının okunması, saygı duruşu, açılış konuşmaları
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir raporlarının görüşülmesi
  4. Bilanço ve Faaliyet raporunun onanması
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
  6. 2018 ve 2019 yılları üye aidatlarının tespiti ve bu yıllar bütçelerinin tasdiki
  7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerine verilecek ücret ve yolluk vs. hakların tespiti
  8. Teklif ve Temenniler
  9. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi

MEVZUAT VE ANATÜZÜĞÜMÜZ GEREĞİ İLAN OLUNUR