İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk Semineri Yapıldı

MİKSEN’in Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte düzenlediği “İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk” Semineri 24 Kasım 2017 tarihinde KİPTAŞ Konferans Salonunda yapıldı.

Çalışma hayatını etkileyen iş yargılamasında zorunlu arabuluculuğun anlatıldığı seminerin oturum başkanlığını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi Başkanı Hakim Halil AKDEMİR yaptı.

Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakim Hakan ÖZTATAR ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Talat CANBOLAT’ın konuşmacı olarak katıldıkları seminere; MİKSEN’e üye işverenlerin temsilcilerinin katılımı ve ilgisi yoğundu.

Galeri

 

MİKSEN XII. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

MİKSEN, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının XII. Olağan Genel Kurulunun; aşağıdaki gündemle, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13:00’de İstanbul’da Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi alt salonunda (Molla Gürani, Oğuzhan Cad. No:19 Fatih) toplanacaktır. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçiminin de aynı gün ve aynı yerde yapılacaktır. çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Aralık 2019 Cumartesi günü birinci toplantının yapılacağı yerde ve aynı saatte yapılacaktır;

GÜNDEM

  1. Yoklama, Başkanlık Divanı’nın seçimi,
  2. İstiklal Marşının okunması, saygı duruşu, açılış konuşmaları,
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir raporlarının görüşülmesi,
  4. Bilanço ve Faaliyet raporunun onanması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
  6. 2020 ve 2021 yılları üye aidatlarının tespiti ve bu yıllar bütçelerinin tasdiki,
  7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerine verilecek ücret ve yolluk vs. hakların tespiti,
  8. Teklif ve Temenniler,
  9. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi,

MEVZUAT VE ANATÜZÜĞÜMÜZ GEREĞİ İLAN OLUNUR.