Miksen Genel Kurul Duyurusu

İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk Semineri Yapıldı

Haberler / Duyurular

Deniz İş Kanunu Sorunlar Çözüm Strateji Belirleme Çalıştay Program Daveti
5 Tem 02:33 pm

İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk Semineri Yapıldı
30 Kas 08:09 am

MİKSEN’in Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte düzenlediği “İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk” Semineri 24 Kasım 2017 tarihinde KİPTAŞ...

Miksen Genel Kurul Duyurusu
29 Kas 09:51 am

MİKSEN, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının XI. Olağan Genel Kurulu; aşağıdaki gündemle, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü saat...

Galeri

MİKSEN XII. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

MİKSEN, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasının XII. Olağan Genel Kurulunun; aşağıdaki gündemle, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 13:00’de İstanbul’da Fatih Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi alt salonunda (Molla Gürani, Oğuzhan Cad. No:19 Fatih) toplanacaktır. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçiminin de aynı gün ve aynı yerde yapılacaktır. çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 21 Aralık 2019 Cumartesi günü birinci toplantının yapılacağı yerde ve aynı saatte yapılacaktır;

GÜNDEM

  1. Yoklama, Başkanlık Divanı’nın seçimi,
  2. İstiklal Marşının okunması, saygı duruşu, açılış konuşmaları,
  3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Yeminli Mali Müşavir raporlarının görüşülmesi,
  4. Bilanço ve Faaliyet raporunun onanması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
  6. 2020 ve 2021 yılları üye aidatlarının tespiti ve bu yıllar bütçelerinin tasdiki,
  7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Başkan ve üyelerine verilecek ücret ve yolluk vs. hakların tespiti,
  8. Teklif ve Temenniler,
  9. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi,

MEVZUAT VE ANATÜZÜĞÜMÜZ GEREĞİ İLAN OLUNUR.